مکتوبات من

سعی می کنم به کمک نوشتن کمی ساختارمندتر فکر کنم

مکتوبات من

سعی می کنم به کمک نوشتن کمی ساختارمندتر فکر کنم

یاور مشیرفر کار جالبی انجام می دهد و موضوعاتی که می خواهد در آینده برایشان پست منتشر کند را می نویسد. این کار من به تقلید از اوست و گامی در راستای تعهد بیشتر به نوشتن. احتمالن بتوان آن را گامی در راستای شفافیت نیز تلقی کرد!

البته باید بگویم که من به نوشتن به چشم مرتب کردن ذهنم و فرصتی برای فکر کردن نگاه می کنم فلذا اگر می بینید که مدت زیادی است که این لیست تغییر نکرده یا هرروز به آن چیزی اضافه می شود بدون آنکه قبلی ها خط بخورند به این معنا نیست که به این ها فکر نمی کنم. احتمالن یا هنوز نتوانستم افکارم را جمع بندی کنم یا هنوز فرصت بیشتری می طلبم که پاسخ پرسش هایم را در کتاب ها و نوشته های دیگران جستجو کنم و البته ممکن است گاهی هم فراموش کنم موضوعاتی که دیگر دغدغه ام نیستند را از این لیست خارج نمایم.

  • می خواهم کمی درباره کار گروهی و معیار هایی که برای انتخاب هم گروهی باید داشته باشیم بنویسم. تجربیات بدی که در این چند ترم و دبیرستان داشته ام پایه این نوشته خواهد بود (+)

  • از کجا بهمیم به چه چیزهایی واقعن علاقه داریم؟ چرا به همه چیز ناخنک می زنیم؟ چه زمان هایی ممکن است کارهای غیرعقلانی از ما سر بزند؟(قبلن کمی در باره این موضوع نوشته ام(+) با این حال می خواهیم در نقد قسمتی از آن چیزهای بیشتری بنویسم و به بعضی قسمت ها شاخ و برگ بیشتری دهم)-فعلن قسمت اول را نوشتم(+) قسمت دوم که راهکار ها خواهد بود به زودی نوشته می شود.
  • دو و نیم دکتر دوست داشتنی در بین هزاران دکتر دوست نداشتنی!
  • آیا نیاز داریم که دوست داشته شویم؟ انتخاب آگاهانه تنهایی
  • تمرکز و موانعِ سر راه و اینکه من برای مقابله با هر حواس پرتی چگونه رفتار می کنم و فراهم آوردن بستری که ایده های دیگران را هم بشنوم و بتوانم استفاده کنم.

  • درباره رندومنس و دنیایی که در آن زندگی می کنیم
  • عدالت یا اگر بخواهم دقیق تر بگویم با بی عدالتی چه کنیم؟
  • آنتروپی و نظریه اطلاعات و پیچیدگی و این مفاهیم دوست داشتنی
  • آیا جز عشق چیزی دیگری ارزش زندگی کردن را دارد؟
  • مسائل زیبای احتمال (این مدت زیادی طول می کشد که آماده شود ولی خروجی اش را به شدت دوست خواهم داشت!)