مکتوبات

سعی می کنم به کمک نوشتن کمی ساختارمندتر فکر کنم

مکتوبات

سعی می کنم به کمک نوشتن کمی ساختارمندتر فکر کنم

آخرین نظرات

یاور مشیرفر کار جالبی انجام می دهد و موضوعاتی که می خواهد در آینده برایشان پست منتشر کند را می نویسد. این کار من به تقلید از اوست و گامی در راستای تعهد بیشتر به نوشتن. احتمالن بتوان آن را گامی در راستای شفافیت نیز تلقی کرد!

  • می خواهم کمی درباره کار گروهی و معیار هایی که برای انتخاب هم گروهی باید داشته باشیم بنویسم. تجربیات بدی که در این چند ترم و دبیرستان داشته ام پایه این نوشته خواهد بود (+)

  • از کجا بهمیم به چه چیزهایی واقعن علاقه داریم؟ چرا به همه چیز ناخنک می زنیم؟ چه زمان هایی ممکن است کارهای غیرعقلانی از ما سر بزند؟(قبلن کمی در باره این موضوع نوشته ام(+) با این حال می خواهیم در نقد قسمتی از آن چیزهای بیشتری بنویسم و به بعضی قسمت ها شاخ و برگ بیشتری دهم)-فعلن قسمت اول را نوشتم(+)
  •  spread spectrum، پنهان نگاری و کمی هم از آزادی و خوشبختی در دنیای سایبر و البته حجم انبوهی از اطلاعاتی که توسطش احاطه شدیم.

  • تمرکز و موانعِ سر راه

  • پول الکترونیکی و رای گیری الکترونیکی و public key و الگوریتم RSA