مکتوبات

سعی می کنم به کمک نوشتن کمی ساختارمندتر فکر کنم

مکتوبات

سعی می کنم به کمک نوشتن کمی ساختارمندتر فکر کنم

آخرین نظرات
ابوالفضل چنگیزی هستم و اینجا مدتی است می نویسم. احتمالن همین کافی باشد:)
ایمیل : changiziabolfazl@gmail.com