مکتوبات من

سعی می کنم به کمک نوشتن کمی ساختارمندتر فکر کنم

مکتوبات من

سعی می کنم به کمک نوشتن کمی ساختارمندتر فکر کنم

1205131096: دارم تو قطار آلن دوباتن می خونم. راجع به عشقه. درسته بدک نیست ولی اون قدرها راحت نیستم با اینکه این قدر بی محابا واژه عشق را به کار می بره و به همه چیز لیبل عشق می زنه. به جای خوندن اینا، باید شیره اشعار مولانا  رو بکشم. به وجد می آم وقتی با صدای  قربانی می شنوم: '"ز هجرت می کشم بار جهانی، که گویی من جهانی را ستونم"


1648211096:هروقت تصمیم گرفتید بچه نیارید خودتون رو بزارید جای محمدرضا شجریان و به همایون نگاه کنید، باشد که عبرت بگیرید! هروقت هم خواستید بچه بیارید خودتون رو بزارید جای شهرام ناظری بزرگ و به حافظ نگاه کنید باشد که منصرف شوید! 


0000131296: از امتحان بدم میاد. پونزده ساله دارم می رم مدرسه و دانشگاه اما هنوز ریلکس نیستم با امتحان. این خیلی بده. خیلی خیلی بد. مثلن قرار بود مدرسه و دانشگاه ما رو برای امتحان های زندگی آماده کنن.


1020170197: شاخص کیفیت هوا 40. میشه سالمِ سالم. در چنین صبح بهاری دل انگیزی چرا باید از مشهد رفت ؟ :))


1240250197: چجوری می تونید poorly designed رو فقیرانه طراحی شده ترجمه کنید؟! و چجوری من هم چنان دارم چنین ترجمه ای رو می خونم؟!